Kv. Hjorten på Tågaborg

Hjorten 12

Brommagatan 10 i västra Tågaborg

Lägenhetsförteckning Brommagatan 10

För tillgänglighet och intresseanmälan, kontakta oss:

Vår fastighet på Brommagatan 10 i västra Tågaborg är ett flerbostadshus om fyra våningar. De flesta gatorna på Tågaborg är helt raka, men vår fastighet på Brommagatan sticker ut för sin påtagligt kuperade miljö, som samtidigt är svängd. Uppförandet av kvarteret krävde en annan arkitektonisk tonalitet, då man också var nödgad att se till att byggnaden klarade eventuella sättningar i sin byggkonstruktion, det krävdes dåtidens högkompetens, helt enkelt.

Även i dessa kvarter på Tågaborg var Helsingborgsteglet dominerande. Vår fastighet är belägen precis i anslutning till Vikingsbergsparken och det berömda huset, Hertzska Villan.

Fastighetsinfo:

Adress: Brommagatan 10
Byggår: 1904
Fasad: Helsingborgstegel, med vita detaljer och svarta smidesbalkonger
Arkitekt: Ej fastställd
Byggherre: CA Wedin
Byggmästare: Ej fastställd
Antal lägenheter: 8 st

Stenstadskvarter med stil

Gatan är ett slutet stenstadskvarter och av de femton tomterna på Brommagatan, bebyggdes hela fjorton stycken under åren 1903 till 1905. Arkitekten av vår fastighet är dessvärre inte med säkerhet fastställd, då det ej kan säkerställas exakt vem det är som ritat husen på denna gata. Men det finns starka indikationer på att det kan vara antingen arkitekt Carl Rosenius eller Harald Berglin. Dessa två arkitektherrar är nämligen starkt involverade i flera av kvartersritningarna runt Tågaborg och flertalet säkerställda kvarter som de varit delaktiga i, så sannolikheten är mycket stor att det kan vara någon av dessa två, men ej helt bekräftat i bevarad dokumentation Gatorna runt Brommagatan, när stadsplanekartorna skapades och gatunätet ritades, så in fluerades de lokala arkitekterna starkt av dansk och tysk villaarkitektur. Många lokala skånska arkitekter utbildade sig nämligen i Köpenhamn eller Berlin, och influenserna från deras skolning tog de med sig när de tog arbete i Helsingborg efter sin examen. De dominerande stilarna var främst jugend och nationalromatisk.

Behöver du göra en felanmälan?