Kv. Rovan i Övre Olympia

Bocken 10

Södra Stenbocksgatan 89 på Olympia

Lägenhetsförteckning
Södra Stenbocksgatan 89

Källarplan
För tillgänglighet och intresseanmälan, kontakta oss:

Vår fastighet på Södra Stenbocksgatan 89 är ett flerbostadshus om tre våningar med källare och inredd vind. Kvarteret är byggt triangulärt med totalt åtta fastigheter och enligt de tidiga stadsplanekartorna var det först tänkt att bygga hela kvarteret som ett slutet sådant, men 1934 styckades tomten och det blev sedermera inte ett slutet. 

Samtliga byggnader i västlig riktning har i princip enhetlig våningshöjd, där man anpassat terrängen, med en hög källarsockel som följer lutningen.

Fastighetsinfo:

Adress: Södra Stenbocksgatan 89
Byggår: 1929
Fasad: Helsingborgstegel med valv och rusticeringar över fönster
Arkitekt: Nils J Lundgren
Byggherre: Lokeldare Nils Sten Degeberg
Byggmästare: Carl Bergkvist
Antal lägenheter: 12
Antal lokaler: 4

Det populära Helsingborgsteglet

Arkitekt till huset är Nils J Lundgren, en inflytelserik Helsingborgsbo som under en period i sinyrkesverksamma karriär var biträdande stadsarkitekt till Alfred Hellerström. Bland Nils J
Lundgrens kända verk, finns Domushuset i Lund.

Behöver du göra en felanmälan?