GSI Holding AB

Om oss

GSI Holding AB

GSI Holding AB är ett privatägt fastighetsbolag som grundades 2012. Trots vår ringa bolagsålder i Sverige, så är vår ambition att äga med långsiktig inställning i vårt fastighetsbestånd. 

Vårt primära affärsfokus i vårt svenska bestånd består av flerbostadshus i centrala delar av Helsingborgsområdet. Vårt engelska hjärta slår alltid extra slag för Sundets pärla i Nordvästra Skåne.

GSI Holding AB
Uxbridge Street 1
W87TQ London
Great Britain

Fastighetsförvaltning

Förvaltningen av fastigheterna sker genom ett samarbetsavtal med lokala aktörer med god lokalkännedom i allmänhet och fastighetsförvaltningskunskap i synnerhet. Vi på GSI Holding har målet att förvalta våra fastigheter med långsiktiga syften, som tidigare nämnt, men vi har alltid ett öra mot marken med nya fastighetsinvesteringar i siktet.

Kontakta vår förvaltare i Skåne:

Kinga Aktiebolag

Drottninggatan 15
252 21 Helsingborg